Search for:Year: 2004, Volume: 74, Number: 4

doi:
A retrospective study of Trichophyton mentagrophytes infection in dogs (1970-2002)

(Ljiljana Pinter,Zrinka Štritof)

Retrospektivni prikaz trihofitoze u pasa uzrokovane vrstom Trichophyton mentagrophytes

 full text (pdf) - 229Kb

doi:
Variations of formation of n. femoralis, n. obturatorius and n. ischiadicus in pigs

( Damir Mihelić, Vesna Gjurčević-Kantura, Siniša Markovinović, Andrija Damjanović, and Tajana Trboje)

Različitosti u nastanku n. femoralis, n. obturatorius i n. ischiadicus u svinja

 full text (pdf) - 163Kb

doi:
Soybean meal and sunflower meal as a substitute for fish meal in broiler diet

(Željko Mikulec, Nora Mas, Tomislav Mašek, Antun Strmotić)

Sojina i suncokretova sačma kao zamjene za riblje brašno u hrani za tovne piliće

 full text (pdf) - 210Kb

doi:
The effects of melatonin application on some haematological parameters and thyroid hormones and testosterone in male goats’ non-breeding season

(Nurcan Dönmez , Fikret Karaca, Ferda Belge, and Cafer Tayyar Ateş)

Učinci melatonina na hematološke pokazatelje, hormone štitnjače i testosteron u jaraca izvan sezone mrkanja

 full text (pdf) - 160Kb

doi:
In vitro production of neuraminidase by Clostridium chauvoei (Jakari strain)

(Nicodemus Maashin Useh, Andrew Jonathan Nok, Ologunja Joseph Ajanusi, Emmanuel Oluwadare Balogun, Su)

In vitro proizvodnja neuraminidaze bakterije Clostridium chauvoei soja Jakari

 full text (pdf) - 191Kb

doi:
Histochemical distribution of digestive enzymes in hake, Merluccius merluccius L. 1758

(Zvonimir Kozarić, Snježana Kužir, Srebrenka Nejedli, Zdravko Petrinec, and Emil Srebočan)

Histokemijska raspodjela probavnih enzima u oslića, Merluccius merluccius L. 1758

 full text (pdf) - 239Kb

doi:
Prevalence of Newcastle disease antibodies in domestic and semi-domestic birds in Zaria, Nigeria

(Lawal Sa’idu, Lazarus Baba Tekdek, and Paul Ayuba Abdu)

Prevalencija protutijela za virus newcastleske bolesti u domaće peradi i polupripitomljenih ptica u Zariji, Nigerija

 full text (pdf) - 160Kb