Search for:Year: 2000, Volume: 70, Number: 1

doi:
Reaction of connective tissue to cartilaginous and synthetic implants in rabbits.

(R. Pezerovic-Panijan, Lj. Banek, M. Vukoja, D. Jezek, Z. Bumber)

Reakcija vezivnog tkiva na hrskavicne i sintetske implantate u kunica

 full text (pdf) - 141Kb

doi:
Blood serum proteinograms in pregnant and non-pregnant cows.

(Z. Zvorc, V. Matijatko, B. Beer, J. Foršek, Lj. Bedrica, N. Kucer)

Proteinogrami krvnog seruma steonih i nesteonih krava

 full text (pdf) - 83Kb

doi:
Changes in thyroid hormones concentrations in chicken blood plasma during fattening.

(Z. Stojevic, S. Milinkovic-Tur, K. Curcija)

Kretanje koncentracije hormona štitaste žlijezde u krvnoj plazmi pilića tijekom tova

 full text (pdf) - 54Kb

doi:
Serologic studies of canine Lyme borreliosis in the Zagreb area (Croatia).

(N. Turk, A. Marinculic, Z. Modric)

Serološko istrazivanje lajmske borelioze u pasa s podrucja grada Zagreba u Hrvatskoj

 full text (pdf) - 62Kb

doi:
Changes of progesterone concentrations in blood plasma of sows during periparturient period.

(D. Gereš, D. Zubcic, D. Sabo, A. Pleli, P. Dzaja, D. Mihelic, G. Müller)

Promjene razina progesterona u krvnoj plazmi krmaca u peripartalnom razdoblju

 full text (pdf) - 75Kb

doi:
Insulinoma in a dog; case report.

(P. Dzaja, V. Matijatko, Z. Šimec, S. Seiwerth, B. Artukovic, Z. Grabarevic)

Prikaz slucaja inzulinoma u psa

 full text (pdf) - 158Kb