Year: 2020, Volume: 90, Number: 3

doi: 10.24099/vet.arhiv.0773

Evaluation of a standard protocol for drying off and drying off therapy in dairy cows based on the comparison of two different commercial antimicrobials 

(Luca Turini, Filippo Fratini, Giuseppe Conte, Barbara Turchi, Domenico Cerri, Fabrizio Bertelloni, and Francesca Bonelli)

Procjena standardnog protokola zasušivanja mliječnih krava na temelju usporedbe dvaju različitih komercijalnih antimikrobnih preparata 


Back