Search for:Year: 2019, Volume: 89, Number: 6
doi: 10.24099/vet.arhiv.0570

The in vivo efficacy of highly porous carbon nanocomposites prepared from sugar beet waste for the Ochratoxin A detoxification (Muhammad Zahoor, Naila Gulfam, Muhammad Khisroon, and Farhat Ali Khan)

Učinkovitost in vivo detoksifikacije ohratoksina A pomoću visokoporoznog nanokompozita ugljika pripravljenog od ostataka šećerne repe  full text (pdf) - 15591Kb