Search for:Year: 2019, Volume: 89, Number: 5
doi: 10.24099/vet.arhiv.0407

Seroprevalence of leptospirosis in various categories of dogs in Bosnia and Herzegovina (Renata Lindtner Knific, Amel Ćutuk, Gordana Gregurić Gračner, and Alenka Dovč)

Seroprevalencija leptospiroze u različitih kategorija pasa u Bosni i Hercegovini  full text (pdf) - 3405Kb