Search for:Year: 2019, Volume: 89, Number: 3
doi: 10.24099/vet.arhiv.0231

Determination of optimal follicular size for obtaining the most quality oocytes for in vitro fertilization (Renalda Juodžentytė, Vytuolis Žilaitis, and Giedrius Palubinskas)

Određivanje optimalne veličine folikula za dobivanje najkvalitetnijih oocita za in vitro oplodnju  full text (pdf) - 5202Kb