Search for:Year: 2019, Volume: 89, Number: 3

Ultrasonographic visualization of machine milking induced teat tissue changes in Holstein Friesian × Sahiwal crossbred dairy cows (Raj S. Singh, Baljinder K. Bansal, and Dhiraj K. Gupta)

Ultrazvučni pregled promjena vimena uzrokovanih strojnom mužnjom mliječnih krava križanki između holštajnsko-frizijske i sahival pasmine  full text (pdf) - 9026Kb