Search for:Year: 2019, Volume: 89, Number: 2
doi: 10.24099/vet.arhiv.0173

Isolation and molecular characterization of Malassezia pachydermatis from a cutaneous lesion in a California sea lion
(Zalophus californianus) (Suzana Hađina, Jadranko Boras, Ingeborg Bata, Branimir Škrlin, Vilim Starešina, Ljubo Barbić, Vesna Mojčec Perko, Zrinka Štritof, Vladimir Stevanović, Josipa Habuš, Matko Perharić, Zoran Milas, Nenad Turk, and Ljiljana Pinter)

Izdvajanje i molekularna karakterizacija gljivice Malassezia pachydermatis podrijetlom s kožne promjene kalifornijskog morskog lava (Zalophus californianus).  full text (pdf) - 1138Kb