Search for:Year: 2019, Volume: 89, Number: 2
doi: 10.24099/vet.arhiv.0140

Duplicity of caudal vena cava and renal veins in a Brazilian shorthaired cat - a case report (Anieli Vidal Stocco, Carlos Augusto dos Santos-Sousa, Paulo Souza-Junior, Karen Toledo, and Marcelo Abidu-Figueiredo)

Duplikacija stražnje šuplje vene i bubrežnih vena u brazilske kratkodlake mačke - prikaz slučaja  full text (pdf) - 6254Kb