Search for:Year: 2019, Volume: 89, Number: 1
doi: 10.24099/vet.arhiv.0074

The prevalence, virulence factors and antibiotic resistance of Escherichia coli O157 in feces of adult ruminants slaughtered in three provinces of Turkey (Esra Seker, and Fatma S. Kus)

Prevalencija, čimbenici virulencije i otpornost na antibiotike bakterije E. coli O157 u izmetu odraslih preživača zaklanih u tri turske provincije  full text (pdf) - 7966Kb