Search for:Year: 2019, Volume: 89, Number: 1
doi: 10.24099/vet.arhiv.0479

Reference values and influence of sex and age on hemogram and clinical biochemistry in protected and endangered
Murinsulaner horses (Nikica Prvanović Babić, Antun Kostelić, Branimir Novak, Dragica Šalamon, Bruna Tariba, Nino Maćešić, Tugomir Karadjole, Goran Bačić, and Ljiljana Bedrica)

Referentne vrijednosti i utjecaj spola i dobi na hemogram i kliničku biokemiju zaštićene i ugrožene pasmine međimurski konj  full text (pdf) - 2908Kb