Search for:Year: 2018, Volume: 88, Number: 1
doi: 10.24099/vet.arhiv.160720

The effect of sex and age at slaughter on the physicochemical properties of baby-beef meat

(Dejan Marenčić, Ante Ivanković, Lidija Kozačinski, Maja Popović, and Željka Cvrtila)

Utjecaj spola i klaoničke dobi na fizikalno-kemijska svojstva junećega mesa

 full text (pdf) - 398Kb