Year: 2017, Volume: 87, Number: 6

doi: 10.24099/vet.arhiv.160930

The macroanatomy of the brachial plexus and its nerves in the common buzzard (Buteo buteo)
(Yalcin Akbulut, Ramazan Ilgun, Bestami Yilmaz, Kadir Aslan, and Erdogan Uzlu)
Makroanatomija brahijalnog spleta i njegovi živci u škanjca (Buteo buteo)

Back