Year: 2017, Volume: 87, Number: 6

doi: 10.24099/vet.arhiv.160412

Breed, gender, age and reproductive status in relation to the predisposition for cranial cruciate ligament rupture in 117 dogs treated by a single surgeon (2010 - 2015) - a short communication
(Marko Pećin, Marija Lipar, Josip Kos, Ozren Smolec, Mario Kreszinger, and Marko Stejskal)
Pasminska, spolna, dobna i reprodukcijska predispozicija za puknuće prednjega križnog ligamenta u 117 pasa koje je liječio jedan te isti kirurg (2010. -2015.) - kratko priopćenje

Back