Year: 2017, Volume: 87, Number: 5

doi: 10.24099/vet.arhiv.160616

Combined dextran and ficoll separation yields pure populations of chicken peripheral blood mononuclear cells - short communication
(Mladen Jergović, Gordana Nedeljković, Željko Cvetić, Željko Gottstein, and Krešo Bendelja)
Kombinirana primjena dekstrana i fikola smanjuje udio trombocita u populaciji mononuklearnih stanica izdvojenih iz periferne krvi pilića - kratko priopćenje

Back