Year: 2017, Volume: 87, Number: 5

doi: 10.24099/vet.arhiv.160513

The seasonal influence on airborne dust and endotoxin concentrations in a laying hen house
(Kristina Matković, Ljerka Prester, Tatjana Orct, Jelena Macan, Veda M. Varnai, Danijel Marušić, Mario Ostović, Željko Pavičić, and Marija Vučemilo)
Utjecaj godišnjeg doba na koncentraciju prašine i endotoksina u zraku nastambe za kokoši nesilice

Back