Year: 2017, Volume: 87, Number: 2

The effect of rubber slat mats on cortisol concentrations in stall-housed gilts
(Mario Ostović, Renata Barić Rafaj, Sven Menčik, Anamaria Ekert Kabalin, Jurica Grahovac, Kristina Matković, Marijana Vučinić, Katarina Nenadović, Ivona Žura Žaja, and Željko Pavičić)
Učinak gumene rešetkaste podne obloge na koncentraciju kortizola u pojedinačno držanih nazimica

Back