Year: 2017, Volume: 87, Number: 1

Blood metabolic profile and acid-base balance of dairy goats and their kids during lactation
(Zvonko Antunović, Marcela Šperanda, Josip Novoselec, Mislav Đidara, Boro Mioč, Željka Klir, and Danijela Samac)
Metabolički profil i acidobazna ravnoteža krvi koza u laktaciji i njihove jaradi

Back