Year: 2017, Volume: 87, Number: 1

Changes of the blood coagulation system of Holstein-Friesian heifers during the course of chlamydiosis
(Przemysław Sobiech, Justyna Radwińska, Ryszard Targoński, Anara Eleusizowa, Rauza Tuyakova, Katarzyna Żarczyńska, Agata Mitura, and Anna Snarska)
Promjene u sustavu grušanja krvi u junica holštajnsko-frizijske pasmine u tijeku klamidioze

Back