Year: 2016, Volume: 86, Number: 6

The influence of sires selection index on the intramuscular fat fatty-acid profile of their progeny
(Maja Maurić, Kristina Starčević, Igor Štoković, and Tomislav Mašek )
Utjecaj varijacije genetskog profila bika na sastav masnih kiselina i kvalitetu mesa potomstva

Back