Year: 2016, Volume: 86, Number: 5

The influence of HVT FC 126 given by means of nebulization compared to parenteral vaccination on chickens immunocompetent cell transformation
(Matko Kardum, Željko Gottstein, Irena Ciglar Grozdanić, Hrvoje Mazija, and Nina Poljičak-Milas)
Utjecaj cjepiva od soja FC 126 herpesvirusa purana primijenjenog postupkom nebulizacije i parenteralno na transformaciju imunokompetentnih stanica u pilića

Back