Year: 2016, Volume: 86, Number: 5

The influences of immune modulation with levamisole and polyoxyethylene-polyoxypropylene copolymers on the immunohematological, serum biochemical parameters and intestinal histocytomorphology of weaned pigs
(Hrvoje Valpotić, Renata Barić-Rafaj, Vladimir Mrljak, Frane Božić, Željko Grabarević, Marko Samardžija, Ivan Folnožić, Dražen Đuričić, Damjan Gračner, and Ivica Valpotić)
Utjecaji imunosne modulacije levamisolom i polioksietilenskim-polioksipropilenskim kopolimerima na imunohematološke, serumske biokemijske pokazatelje i crijevnu histocitomorfologiju u odbijene prasadi

Back