Year: 2016, Volume: 86, Number: 5

The influence of follicle size on the developmental kinetics of bovine embryos
(Martina Lojkić, Sara Uvodić, Iva Getz, Marko Samardžija, Jasna Aladrović, Nino Maćešić, Tugomir Karadjole, Goran Bačić, Mario Matković, and Miroslav Benić)
Kinetika brazdanja in vitro oplođenih goveđih jajnih stanica podrijetlom iz folikula različitih veličina

Back