Year: 2016, Volume: 86, Number: 4

Composition of raw cow’s milk microbiota and identification of enterococci by MALDI-TOF MS - short communication
(Vesna Dobranić, Snježana Kazazić, Ivana Filipović, Nataša Mikulec, and Nevijo Zdolec)
Sastav mikroflore sirovog kravljeg mlijeka i identifikacija enterokoka primjenom MALDI-TOF MS - kratko priopćenje

Back