Year: 2016, Volume: 86, Number: 1

Clinical findings, laboratory data and outcome in dogs with spontaneous hyperadrenocorticism in Croatia
(Ivana Kiš, Mirna Brkljačić, Marin Torti, Iva Mayer, Iva Šmit, Jelena Gotić, Dražen Vnuk, Valentina Gusak, Veljko Turković, and Vesna Matijatko)
Klinički i laboratorijski nalazi te ishod liječenja pasa sa spontanim hiperadrenokorticizmom u Hrvatskoj

Back