Year: 2015, Volume: 85, Number: 6

Pathological changes in the liver and thyroid in broiler chickens fed by rapeseed cake
(Branka Artuković, Dalibor Bedeković, Jasna Pintar, Marina Tišljar, Ivica Kos, Ivan Širić, Krešimir Severin, and Zlatko Janječić)
Patološke promjene u jetri i štitnoj žlijezdi tovnih pilića hranjenih pogačom uljane repice

Back