Year: 2015, Volume: 85, Number: 5

Arterial blood acid-base and electrolyte values in dogs: conventional and “strong ion” approach
(Josipa Kuleš, Mirna Brkljačić, Martina Crnogaj, Dalibor Potočnjak, Darko Grden, Marin Torti, Vesna Matijatko, Vladimir Mrljak, and Renata Barić Rafaj)
Vrijednosti acidobaznih pokazatelja i elektrolita u arterijskoj krvi pasa: tradicionalni pristup i pristup „jakih iona“

Back