Year: 2015, Volume: 85, Number: 4

Percutaneous laser disc decompression in a dog - a case report
(Monika Barczewska, Zbigniew Adamiak, Andrzej Pomianowski, Joanna G³odek, Paulina Przyborowska, Yauheni Zhalniarovich, and Wojciech Maksymowicz)
Perkutana laserska dekompresija diska u psa - prikaz slučaja

Back