Year: 2015, Volume: 85, Number: 1

Freezing and thawing milk samples before culture to improve diagnosis of bovine staphylococcal mastitis
(Faruk Pehlivanoglu, Hakan Yardimci, and Hulya Turutoglu)
Smrzavanje i otapanje uzoraka mlijeka prije nacjepljivanja na hranjivu podlogu poboljšava dijagnosticiranje stafilokoknog mastitisa u krava

Back