Year: 2014, Volume: 84, Number: 6

The concentrations of the inflammatory markers the amino-terminal portion of C-type pronatriuretic peptide and procalcitonin in canine babesiosis caused by Babesia canis
(Mirna Brkljačić, Marin Torti, Jelka Pleadin, Vladimir Mrljak, Iva Šmit, Ivana Kiš, Iva Mayer, Martina Crnogaj, and Vesna Matijatko)
Koncentracije upalnih biljega amino-terminalnog okrajka C-tip pronatrijuretičkog peptida i prokalcitonina u babeziozi pasa uzrokovanoj protozoonom Babesia canis

Back