Year: 2014, Volume: 84, Number: 5

The influence of lameness-caused stress, pain and inflammation on health and reproduction in Holstein-Friesian bull

(Nikica Prvanović Babić, Berislav Radišić, Marija Lipar, Ivanka Majić Balić, Marko Samardžija, Monika Torbar, Nino Maćešić, Tugomir Karadjole, Goran Bačić, and Marijan Cergolj)

Utjecaj stresa uzrokovanog hromošću, boli i upalom na zdravlje i rasplođivanje bikova holštajnsko-frizijske pasmine


Back