Year: 2014, Volume: 84, Number: 3

The prevalence of methicillin resistance and Panton-Valentine leukocidin synthesis genes in Staphylococcus aureus isolates of bovine and human origin
(Marija J. Pajić, Zoran B. Rašić, Branko M. Velebit, Stanko F. Boboš, Mira M. Mihajlović-Ukropina, Miodrag Ž. Radinović, Annamaria L. Galfi, Jelena M. Petković, and Snježana I. Trojačanec)
Prevalencija gena za rezistenciju na meticilin i Panton-Valentine leukocidin u izolatima bakterije Staphylococcus aureus podrijetlom od goveda i ljudi

Back