Year: 2014, Volume: 84, Number: 1

Growth performance, serum lipids and fatty acid profile of different tissues in chicken broilers fed a diet supplemented with linseed oil during a prolonged fattening period
(Kristina Starčević, Tomislav Mašek, Diana Brozić, Natalija Filipović, and Zvonko Stojević)
Pokazatelji rasta, vrijednosti lipida u serumu i masnokiselinskog sastava različitih tkiva tovnih pilića hranjenih hranom obogaćenom lanenim uljem tijekom produženog tova

Back