Year: 2013, Volume: 83, Number: 5

Association of parity, fecundity and body condition score with blood serum concentration of some metabolites during pre and post parturient period in German Improved Fawn goats
(Marko Samardžija, Silvijo Vince, and Dražen Đuričić)
Povezanost pariteta, fekunditeta i ocjene tjelesne kondicije s nekim metaboličkim pokazateljima iz krvnog seruma njemačke šarene koze prije i nakon porođaja.

Back