Year: 2013, Volume: 83, Number: 4

Concentrations of airborne bacteria and fungi in a livestock building with caged laying hens
(Kristina Matković, Marija Vučemilo, Igor Štoković, Ranka Šimić, Danijel Marušić, Bara Vinković, and Srećko Matković)
Koncentracija bakterija i gljivica u zraku objekta kavezno držanih nesilica

Back