Year: 2013, Volume: 83, Number: 3

Some slaughter and meat traits of lambs and kids from an extensive production system
(Boro Mioč, Valentino Držaić, Ivan Vnučec, Zvonimir Prpić, Zvonko Antunović, and Zdravko Barać)
Neki klaonički pokazatelji i mesne odlike janjadi i jaradi u ekstenzivnom sustavu uzgoja

Back