Year: 2013, Volume: 83, Number: 2

The chemical compositions and fatty acid profile of the longissimus dorsi muscle in young Simmental bulls
(Igor Štoković, Kristina Starčević, Ivo Karadjole, Dubravka Križanović, Pero Božić, and Maja Maurić)
Kemijski i masnokiselinski sastav najduljeg leđnog mišića mlade simentalske junadi

Back