Year: 2013, Volume: 83, Number: 2

Effects of early castration on production performance, serum lipids, fatty acid profile and desaturation indexes in male chicken broilers fed a diet with increased fat content
(Tomislav Mašek, Krešimir Severin, Željko Gottstein, Natalija Filipović, Zvonko Stojević, and Željko Mikulec)
Učinak rane kastracije na proizvodne rezultate, lipide seruma, masnokiselinski profil i desaturacijske indekse u tovnih pilića hranjenih povišenom razinom masti u obroku

Back