Year: 2013, Volume: 83, Number: 1

The effect of four medicinal plants on the performance, blood biochemical traits and ileal microflora of broiler chicks
(Seyed D. Sharifi, Saeedeh H. Khorsandi, Ali A. Khadem, Abdolreza Salehi, and Hamidreza Moslehi)
Učinak četiriju ljekovitih biljaka na proizvodnju, biokemijske pokazatelje u krvi i ilealnu mikrofloru u tovnih pilića

Back