Search for:Year: 2012, Volume: 82, Number: 6

Effect of 1-octen-3-ol, the ruminant kairomone on ixodid tick larvae

(Ravindran S. Ranju, Bhaskaran R. Latha, Venkatasubrahmanian Leela, and Shahulhameed A. Basith)

Učinak 1-okten-3-ol kairomona preživača na ličinke krpelja iz porodice Ixodidae

 full text (pdf) - 150Kb