Search for:Year: 2012, Volume: 82, Number: 2

Age-related changes in porcine humoral and cellular immune parameters

(Dalibor Potočnjak, Dubravko Kezić, Maja Popović, Nevijo Zdolec, Hrvoje Valpotić, Vesna Benković, Gordan Mršić, Ana Kovšca Janjatović, Gordana Lacković, and Ivica Valpotić)

Promjene humoralnih i staničnih imunosnih pokazatelja povezane s dobi svinje

 full text (pdf) - 382Kb