Search for:Year: 2012, Volume: 82, Number: 2

Efficiency of different therapeutic protocols in treating digital dermatitis in dairy cows

(Bojan Toholj, Milenko Stevančević, Josip Kos, Ozren Smolec, Aleksandar Potkonjak, Marko Cincović, Branislava Belić, Vojin Ivetić, Jovan Spasojević, and Ognjen Stevančević)

Procjena različitih terapijskih protokola u liječenju digitalnog dermatitisa krava

 full text (pdf) - 232Kb