Year: 2012, Volume: 82, Number: 2

Aetiology and prevalence of bovine intramammary infection at drying off
(Nino Maćešić, Tugomir Karadjole, Goran Bačić, Miroslav Benić, Martina Karadjole, Silvijo Vince, Marija Lipar, and Marijan Cergolj)
Etiologija i prevalencija intramamarnih infekcija mliječnih krava prilikom zasušenja

Back