Year: 2012, Volume: 82, Number: 1

Preliminary osteometrical analysis of metapodium and acropodium bones of fallow deer (Dama dama L.) from the Brijuni Islands, Croatia
(Tajana Trbojević Vukičević, Ivan Alić, Alen Slavica, Marko Poletto, and Snježana Kužir)
Osteometrijska analiza kostiju metapodija i članaka prstiju jelena lopatara (Dama dama L.) s Brijuna (Hrvatska)

Back