Year: 2012, Volume: 82, Number: 1

Disposition kinetics and in vitro plasma protein binding of cefpirome in cattle
(Neetu Rajput, Vinod K. Dumka, and Harpal S. Sandhu)
Kinetika raspodjele cefpiroma i njegovo in vitro vezanje na proteine plazme u goveda

Back