Year: 2011, Volume: 81, Number: 5

Hematological and serum biochemical changes in gilts experimentally infected with Trypanosoma brucei
(Lushaikyaa Allam, David Ogwu, Rowland I. S. Agbede, and Anthony K. B. Sackey)
Hematološke i biokemijske promjene u serumu nazimica pokusno invadiranih protozoonom Trypanosoma brucei

Back