Search for:Year: 2011, Volume: 81, Number: 4

Effect of weaning age upon the slaughter and physicochemical traits of rabbit meat

(Boycho L. Bivolarski, Ekaterina G. Vachkova, and Stefan S. Ribarski)

Učinak dobi odbijanja od sise na klaonička i fizikalnokemijska svojstva kunićjega mesa

 full text (pdf) - 217Kb