Year: 2011, Volume: 81, Number: 3

Electroencephalographic changes during experimental pain induction in goats
(Ruokuobeinuo Huozha, Sunil K. Rastogi, Jayant P. Korde, and Arun K. Madan)
Elektroencefalografske promjene kod pokusno uzrokovane boli u koza

Back