Year: 2011, Volume: 81, Number: 3

Histopathological changes in the stomachs of wild rodents in Croatia and the fifi rst fifi nding of the Helicobacter species - short communication
(Mirna Robić, Branka Artuković, Ana Beck, Romana Turk, Maja Belić, Ante Svetina, and Željko Grabarević)
Patohistološke promjene u želučanom tkivu divljih glodavaca iz Hrvatske i prvi nalaz vrsta roda Helicobacter - kratko priopćenje

Back