Year: 2009, Volume: 79, Number: 3

Post-mortem evaluation of genital organs from sows with reproductive disturbances
(Birute Karveliene, and Vita Riškevičiene)
Prosudba patoloških nalaza spolnih organa svinja s reprodukcijskim poremećajima

Back